Areas

Do aplikacji

Gry ćwiczeniowe dla klasy

Jak zaciekawić klasę lub ożywić lekcję?

Włącz gry ćwiczeniowe w formacie PDF do swoich lekcji.

Wybierz spośród 150 przygotowanych gier.

Do interaktywnej tablicy, projektora lub pracy w sali komputerowej.