ŠKOMAM - Škola matematického modelování

Czeski
Termín: 
Od poniedziałek, Styczeń 28, 2019 - 08:00 do środa, Styczeń 30, 2019 - 14:45
Místo: 
Ostrava

Ve dnech 28. - 30. 1. 2019 proběhne již patnáctý ročník semináře Škola matematického modelování (ŠKOMAM), který je určen zejména pro studenty posledních ročníků středních škol. 

Seminář se poprvé konal v únoru 2005 a ve stejné podobě probíhá každý rok. Dopoledne se skládá z popularizačních přednášek a v odpoledních počítačových cvičeních mají studenti možnost si sami vyzkoušet matematické modelování s využitím  vhodného softwaru.

Co jsme v minulých letech modelovali? S využitím postupů matematické analýzy a numerických metod jsme navrhovali optimální karoserii auta tak, aby mělo nejlepší aerodynamické vlastnosti. Ukázali jsme si, jak upravovat fotografie pomocí nástrojů lineární algebry. Pomocí speciálních rovnic, kterým říkáme diferenciální, jsme modelovali změnu koncentrace léku v krvi a díky tomu jsme byli schopni navrhnout optimální časový interval mezi jeho pravidelným podáváním. A zvládli jsme i mnoho dalších úkolů.

Pravidelně zařazujeme do programu také exkurzi do IT4Innovations národního superpočítačového centra, kde si studenti prohlédnou superpočítač Salomon a dozví se, k čemu všemu se využívá.  Ale to není zdaleka vše. Součástí semináře je od roku 2011 i soutěž  ŠKOMAM Cup. Studenti dostávají během přednášek úkoly a nejlepší týmy jsou odměněny.

Pokud chcete o ŠKOMAMu vědět více, navštivte stránku skomam.vsb.cz