Schválena strategie 2030+

Česky

 

Strategie navazuje na končící Strategii vzdělávání 2020. Plán navrhuje zaměřit výuku víc na získávání dovedností a vědomostí pro život v 21. století a snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.

Podle ministra školství Roberta Plagy má Strategie 2030+ dva hlavní cíle. „Vzdělávání má rozvíjet klíčové kompetence, které děti potřebují, aby mohly prožít úspěšný život jak v rovině osobní, tak profesní,“ řekl. Kromě toho by se mělo zlepšit také vzdělávání dětí z chudších rodin a jejich šance na úspěch ve škole i životě.

Školáci by se tak podle této strategie měli učit méně faktů a měli by se lépe orientovat v informacích, které se k nim dostávají ve větším množství než dřív. Důraz by se měl klást mimo jiné na zkvalitnění výuky na druhém stupni základních škol. S tím bude podle ministra souviset i podpora pedagogů a vedení škol a posílení spolupráce mezi školou, rodiči, zřizovatelem i odborníky.

„Školy 21. století budou vzdělávat individualizovaně, efektivně, s využitím moderních technologií, s výrazně jednodušší administrativou a s dostatečnými finančními prostředky ze strany státu," řekl.

Zdroj: https://www.universitas.cz/aktuality/6046-vlada-schvalila-strategii-vzdelani-do-roku-2030-bude-se-ucit-mene-faktu-a-vice-souvislosti

Přečtěte si pár pěkných poznámek ke strategii od Jiřího Dolejšího: https://jcmf.cz/?q=cz/node/1984

Hlavní stránka MŠMT ke strategiii http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030