Rámec digitálních kompetencí učitele

Česky

Rámec digitálních kompetencí učitele ukazuje, co by dnešní učitel měl znát a umět v oblasti používání digitálních technologií. Upozorňuje na činnosti a dovednosti, které mohou být podceňovány nebo o kterých se v souvislosti s výukou běžně neuvažuje. Zaměřuje se zejména na pedagogické kompetence a přináší pohled na to, jak jsou tyto kompetence ovlivněny možností či nezbytností používat digitální technologie ve výuce. Měl by primárně motivovat učitele k tomu, aby byl schopen na základě systematické reflexe se dále profesně rozvíjet. Jeho adresátem jsou však také všechny školy připravující učitele.

Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/ramec-digitalnich-kompetenci-ucitele