Portál Math4U – zajímavá data z Google Analytics – školní rok 2019/2020

Česky

Úspěchem projektu je vždy to, že pomáhá ostatním. Portál Math4U měl během školního roku 2019/2020 cca 25 000 návštěvníků, učitelské účty si zřídilo asi 300 učitelů matematiky, kteří si v tomto období vytvořili pro své žáky cca 2 000 procvičovacích testů. Jsme moc rádi, že projekt pomáhá učitelům a studentům překlenout nelehké období uzavření škol kvůli pandemii koronaviru.

Přinášíme vám data z Google Analytics za školní rok 2019/2020, přesněji tedy od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020.

Všimneme si následujících položek:

  • Tematické oblasti – počty zobrazení materiálů z jednotlivých tematických oblastí
  • Uživatelé – počty uživatelů v jednotlivých týdnech a měsících
  • Země – počty uživatelů z jednotlivých zemí
  • Typy zařízení – počty přístupů z jednotlivých typů zařízení
  • Prohlížeče – nejužívanější internetové prohlížeče

Důležité pro další rozvoj portálu je sledování nejčastěji používaných tematických oblastí. Asi není překvapení, že se na prvním místě s 26 % umístila oblast Základy matematiky, která obsahuje podoblasti Množiny a výroky, Základy aritmetiky, Mnohočleny a lomené výrazy, Mocniny a odmocniny, Absolutní hodnotu a Procenta. Tyto témata jsou základním stavebním kamenem pro další středoškolské učivo a také je to učivo, které se probírá na všech typech středních škol (gymnázia, technická lycea, střední odborné školy, střední odborná učiliště…).

Velmi výrazně jsou také používány oblasti Funkce a Rovnice a nerovnice, obě mají 14 %. Na dalším místě je to pak Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika a Analytická geometrie. Přehled si lze prohlédnout na přiloženém obrázku.

Přitom je třeba zdůraznit, že se jedná o průměrné používání materiálů ze všech aplikací – STUDENT, UČITEL a TŘÍDA. Údaje za jednotlivé aplikace zde neuvádíme. Lze ale říci, pořadí využívání materiálů z uvedených oblastí je téměř shodné ve všech aplikacích.

Nyní přejděme k uživatelům. V uvedeném období portál navštívilo 25 412 uživatelů a při svých návštěvách si zobrazili 306 340 webových stránek. Na grafu uživatelů v jednotlivých týdnech a měsících vidíme, že v období března a dubna, kdy byly uzavřeny školy, došlo k výraznému zvýšení počtu uživatelů. Lednový obrovský nárůst uživatelů byl způsoben zvýšenou publicitou – o portálu informovala česká média (iDNES, Novinky, Český rozhlas, 24 Zprávy ….).

Nejvíce uživatelů má portál z Česka (18 409) a Slovenska (4017). Následují USA, Polsko, Indie, Ukrajina. V 9 státech registrujeme za dané období více než 100 uživatelů. Níže v přílohách je také přiložena mapa světa, na které je vyznačeno, ze kterých států jsou uživatelé portálu.

Na závěr se podívejme na zastoupení jednotlivých typů zařízení, ze kterých uživatelé na portál přistupují. Nejvíce zastoupeny jsou desktopy (15 780), za nimi následují mobily (8 840) a velmi málo jsou zastoupeny tablety (838 uživatelů).

Pro zajímavost uvádíme také nejčastěji používané prohlížeče. První místo jednoznačně obsadil  Chrome, který je pětinásobně vice využívaný než prohlížeč Safari, který se umístil na druhé příčce. Třetí pozici obsadil Firefox.