NEZkreslená věda

Česky

Ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky, kterým provází nezaměnitelný komentář Pavla Lišky, Báry Hrzánové a Radka Holuba a ilustrace Tomáše Zacha a Markéty Smolíkové Kubátové. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům základních a středních škol.

První 10dílná série NEZkreslené vědy vznikla v roce 2014. Četné pozitivní ohlasy od pedagogů, studentů středních škol a široké veřejnosti byly motivací pro vznik dalších sérií. Nejnovější, šestá řada byla dokončena v roce 2020 a tematicky celá vychází z výzkumných programů STRATEGIE AV 21.

Akademie věd také k seriálu vydala 54 metodických listů. Metodické listy obsahují doprovodné otázky, kvízy, hádanky a odpovědi k jednotlivým doposud zveřejněným dílům NEZkreslené vědy. 

Více viz https://www.otevrenaveda.cz/cs/pro-verejnost/nezkreslena-veda/index.html