Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ

Česky

Petra Vondráková a Petr Beremlijski (Katedra aplikované matematiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) se ve dnech 23. - 25. 9. 2019 zúčastnili konference Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ v Pardubicích.

Petra Vondráková a Petr Beremlijski na konferenci vedli dva semináře s názvem "Math4U - Chceme se učit i bavit?".