Geometria

Zhodné zobrazenia
Pravidelný štvorboký ihlan – Vzdialenosti
Pravidelný štvorboký ihlan – Odchýlky
Relative Position of Circles
Body, úsečky, polpriamky a priamky
Dvojice priamok a dvojice rovín
Dvojice úhlů
Dilation
Vzdialenosti II.
Kocka – Vzdialenosti I.
Cube – Angles
Volume of Solid Inscribed in Cube