Geometria

Do aplikácie

Hry na precvičovanie pre triedu

Ako zaujať triedu a oživiť vyučovanie?

Zaraďte si do vyučovania hry na precvičovanie vo formáte PDF.

Vyberajte zo 150 pripravených hier.

Pre interaktívnu tabuľu, premietanie aj prácu v počítačovej učebni.

Zhodné zobrazenia
Square Pyramid – Distances
Relative Position of Circles
Points, Segments, Rays and Lines
Dvojice priamok a dvojice rovín
Dvojice úhlů
Cube – Distances II.
Cube – Distances I.