Układ równań i nierówności

A:

 • Układy dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi
 • Graficzne rozwiązania układów dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi
 • Pojedyncze równanie z dwiema niewiadomymi

B:

 • Układy dwóch nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi
 • Graficzne rozwiązania układów dwóch nierówności liniowych
 • Jedna nierówność z dwiema niewiadomymi
 • Zadania tekstowe prowadzące do układów dwóch równań liniowych lub nierówności z dwiema niewiadomymi

C:

 • Układy dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi i parametrem
 • Układy trzech równań liniowych z trzema niewiadomymi
 • Rachunek macierzowy - macierz, rząd macierzy
 • Bardziej złożone układy równań lub nierówności (kwadratowe, z wartością bezwzględną, z wymiernymi wyrażeniami,…)
 • Zadania tekstowe