Geometria

Do aplikacji

Gry ćwiczeniowe dla klasy

Jak zaciekawić klasę lub ożywić lekcję?

Włącz gry ćwiczeniowe w formacie PDF do swoich lekcji.

Wybierz spośród 150 przygotowanych gier.

Do interaktywnej tablicy, projektora lub pracy w sali komputerowej.

Symetria i przekształcenia geometryczne I
Square Pyramid – Distances
Relative Position of Circles
Points, Segments, Rays and Lines
Pary prostych i pary płaszczyzn
Pary kątów
Cube – Distances II.
Cube – Distances I.