38. mezinárodní konference Historie matematiky

Niezdefiniowany
Termín: 
Od piątek, Sierpień 24, 2018 - 09:00 do wtorek, Sierpień 28, 2018 - 14:00
Místo: 
Poděbrady

38. mezinárodní konferenci Historie matematiky  se bude konat v Poděbradech ve dnech 24. až 28. srpna 2018.

Akce je zaměřena na historii matematiky a historii jejího vyučování a snaží se poskytnout dostatečný prostor k aktivním vystoupením, diskusím i neformálním setkáním všem účastníkům - matematikům, historikům matematiky, učitelům vysokých i středních škol, doktorandům i všem dalším zájemcům o matematiku a její historii.

Program konference bude opět výrazněji monotematicky zaměřen. Vzhledem ke stoletému výročí ukončení tzv. Velké války bude letošním tématem konference Dopad první světové války na utváření a proměny vědeckého života matematické komunity.

Více informací o této akci včetně přihlášky lze nalézt na adrese: https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/index.html