XIV. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách

Czech
Termín: 
Monday, August 19, 2019 - 09:00 to Thursday, August 22, 2019 - 15:00
Místo: 
Poděbrady

XIV. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách se bude konat ve dnech 19. až 22. srpna 2019 v Poděbradech.

Letošní seminář bude věnován nejrůznějším otázkám dávné i nedávné historie čisté i aplikované matematiky. Nabídne pestré pohledy na matematiku, její historii i aplikace ve školské výuce i každodenním životě. Jeho cílem je poskytnout účastníkům atraktivní náměty z historie matematiky, které mohou použít pro zpestření výuky matematiky, pro zadávání zajímavých seminárních prací a projektů, které umožní ukázat krásy a důležitost matematiky a současně dovolí prohlubovat mezipředmětové vztahy. Přiblíženy budou překvapivé životní osudy a nejdůležitější matematické výsledky několika matematiků, zajímavé a dnes již skoro zapomenuté geometrické konstrukce užívané v evropské i mimoevropské architektuře, zdánlivě jednoduché, avšak matematiky zatím nevyřešené problémy, tradiční i netradiční souvislosti matematiky a hudby a inspirativní pohledy do problematiky šifrování, kódování, čárového kódu a konstrukce čísel bankovních účtů.       

Pozornost bude také věnována otázkám spojeným s vývojem výuky matematiky, a to zejména často opomíjených a u studentů nepříliš oblíbených oblastí matematiky, jako je pravděpodobnost, kombinatorika a finanční matematika. Připomenuty budou zajímavé úlohy ze starších českých učebnic, které mohou poskytnout motivaci, zásobu neotřelých a netradičních příkladů i nové pohledy na výuku výše uvedených partií matematiky.

Přednášky předběžně přislíbili: Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová, David Brebera, Zdeněk Halas, Magdalena Hykšová, Dalibor Martišek, Martin Melcer, Miroslava Otavová, Antonín Slavík, Pavel Svoboda a Irena Sýkorová.

Více: https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/seminar_ss/index.html