Nové metody ve výuce matematiky?

Czech

Dne 14. února 2018 se konala v Matematickém ústavu AV ČR konference s názvem "Nové metody ve výuce matematiky?"
Úvodní přednášku jednodenní konference o nových metodách ve výuce matematiky proslovil prof. Milan Hejný, CSc. V souvislosti s hlavním tématem konference se příspěvky věnovaly přípravě nových učitelů matematiky a  dalšímu vzdělávání učitelů z praxe.

http://vyukamatematiky.math.cas.cz/