Interests

STEM Is Everywhere - MOOC

STEM Is Everywhere is the first Massive Open Online Course (MOOC) fully designed and carried out as part of the Scientix project, the community for science education in Europe. It is now possible to register for this course, which starts on 29 October 2018 and is completely free of charge.

Science in School

For the past twelve years, Science in School has brought teachers useful tips and knowledge that can easily be applied directly in any lesson and learning process. The journal includes a number of scientific articles directly targeted at students of different ages and teachers. They also introduce various hands-on classroom experiments step-by-step, so they can be easily replicated at schools.

Audit vzdělávacího systému v ČR 2017

V českém prostředí dlouho chybělo zhodnocení událostí a změn, které byly v daném roce důležité pro vzdělávání. Už počtvrté proto EDUin vydává ve spolupráci s odborníky Audit vzdělávacího systému, který lze chápat jako ucelený monitoring stavu vzdělávání. V auditu vždy naleznete zhodnocení výchozího stavu (formou SWOT analýzy), události, které měly na vzdělávací politiku v předešlém roce velký vliv, a uvedení oblastí, které jsou klíčové pro rozvoj vzdělávání.

Hejného matematika - otevřený dopis

Milan Hejný a společnost H-mat adresují otevřený dopis Jednotě českých matematiků a fyziků, která začala v posledních týdnech aktivně vystupovat proti Hejného metodě výuky matematiky. K tématu se můžete také podívat na duel mezi Bobem Kartousem a Josefem Kubátem (Jednota školských matematiků a fyziků), který 11. 4. odvysílal web Seznamzpravy.cz.

Nové metody ve výuce matematiky?

Dne 14. února 2018 se konala v Matematickém ústavu AV ČR konference s názvem "Nové metody ve výuce matematiky?"
Úvodní přednášku jednodenní konference o nových metodách ve výuce matematiky proslovil prof. Milan Hejný, CSc. V souvislosti s hlavním tématem konference se příspěvky věnovaly přípravě nových učitelů matematiky a  dalšímu vzdělávání učitelů z praxe.

http://vyukamatematiky.math.cas.cz/

Co přinesl audit vzdělávacího systému

EDUin vydal Audit vzdělávacího systému v ČR, každoročně aktualizovanou analýzu, která popisuje s odkazem na dostupné zdroje stav vzdělávacího systému a upozorňuje na události, které ho ovlivňují, případně ho v brzké době ovlivňovat budou. Audit má ustálenou strukturu: SWOT analýza, události období předchozího roku, případně události probíhající, s hodnocením jejich vlivu na vzdělávání v ČR a přehled důležitých témat, jimž by se měla vzdělávací politika věnovat.

http://www.eduin.cz/tag/audit-vzdelavani/