Strategie 2030+

Česky

Ve dnech 23. - 25. června se uskuteční on-line konference, v rámci které bude představen návrh textu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a proběhnou kulaté stoly s odborníky k jednotlivým implementačním kartám pro období 2020-2023. Konference bude přenášena on-line na YouTube kanálu MŠMT a sledující budou moci klást své dotazy prostřednictvím chatu. Dotazy je možné klást na YouTube kanálu již nyní, před zahájením konference.

Program zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/on-line-konference-strategie-2030

Hlavní stránka MŠMT ke strategiii http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030