Stínování

Česky

 

Součástí projektu Math Exercises for You je i pořádání vzdělávacích aktivit. Jednou z nich je i Stínování pedagogů partnerských středních škol (Shadowing teachers of mathematics).

Toto stínování proběhlo ve školním roce 2018/2019.

 

Stínováním rozumíme pětidenní výměnný pobyt učitelů partnerských škol. Během stínování se učitelé zúčastňovali výuky matematiky svého kolegy (z jiné školy a jiné země) za účelem studia jeho každodenních pracovních činností a hlavně výuky.  Sledovali jeho pedagogické postupy a metody, komunikaci se studenty, vytváření pracovní atmosféry ve třídě, využívání digitálních technologií (interaktivní tabule, počítače, tablety, …). Cílem stínování byla výměna zkušeností a nejlepších postupů učitelů matematiky různých partnerských škol. 

 
Při stínování se učitelé zaměřili také na různé možnosti využití výstupů projektu a práci žáků s výstupy projektu. Jedná se například o:
  • Práci s interaktivními testy a tréninkovými hrami s využitím interaktivní tabule
  • Práce s vytvořenými materiály na počítačové učebně
  • Práce s interaktivními materiály s využitím tabletů
  • Výklad nové látky s využitím připravených otázek a obrázků
  • Práce a pracovními listy (písemka)

 

Stínování se zúčastnilo 21 pedagogů z partnerských škol. Výstupem těchto výměnných pobytů bylo především získání zkušeností a poznatků o možných metodách výuky matematiky, organizaci a pojetí výuky, získání poznatků o tom, co funguje a co nikoliv. Tím tato akce pomohla v osobní rozvoji učitelů a inspirovala učitele k zavádění nových přístupů a metodik.