Stínování

Česky

 

Součástí projektu Math Exercises for You je i pořádání vzdělávacích aktivit. Jednou z nich je i Stínování pedagogů partnerských středních škol (Shadowing teachers of mathematics).

Toto stínování probíhá ve školním roce 2018/2019.

 

Stínováním rozumíme pětidenní výměnný pobyt učitelů partnerských škol. Během stínování se budou učitelé zúčastňovat výuky matematiky svého kolegy (z jiné školy a jiné země) za účelem studia jeho každodenních pracovních činností a hlavně výuky.  Sledují jeho pedagogické postupy a metody, komunikaci se studenty, vytváření pracovní atmosféry ve třídě, využívání digitálních technologií (interaktivní tabule, počítače, tablety, …). Cílem stínování je výměna zkušeností a nejlepších postupů učitelů matematiky různých partnerských škol. 

 
Chceme, aby se při stínování učitel zaměřil také na různé možnosti využití výstupů projektu a práci žáků s výstupy projektu. Jedná se například o:
  • Práci s interaktivními testy a tréninkovými hrami s využitím interaktivní tabule
  • Práce s vytvořenými materiály na počítačové učebně
  • Práce s interaktivními materiály s využitím tabletů
  • Výklad nové látky s využitím připravených otázek a obrázků
  • Práce a pracovními listy (písemka)

 

Stínování se zúčastní 20 pedagogů z partnerských škol. Výstupem těchto výměnných pobytů bude především získání zkušeností a poznatků o možných metodách výuky matematiky, organizaci a pojetí výuky, získání poznatků o tom, co funguje a co nikoliv. Tím tato akce pomůže v osobní rozvoji učitelů a inspiruje učitele k zavádění nových přístupů a metodik.