Příklad dobré praxe

Česky

 

Projekt Math Exercises for You byl Domem zahraniční spolupráce představen ve čtvrtletníku Mozaika (léto 2019) jako Příklad dobré praxe