Matematika a fyzika ve škole

Termín: 
Středa, Srpen 23, 2017 - 09:00 - Pátek, Srpen 25, 2017 - 15:00
Místo: 
Jevíčko

Seminář je zaměřen na aktuální otázky výuky matematiky a fyziky na středních školách včetně diskuse o přijímacích a maturitních zkouškách, o učebnicích užívaných u nás a ve světě apod. Pozornost bude věnována nejen didaktice matematiky a fyziky, ale také obecným otázkám vzdělávání.

Seminář je pořádán ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a Pedagogickou fakultou MU a bude se konat v aule Gymnázia Jevíčko. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Gymnázia Jevíčko. Předběžné finanční náklady: vložné 400 Kč, ubytování 200 Kč za noc.

Pro účastníky bude vydána předseminární brožura s podrobným programem. Přihlásit se mohou zájemci na níže uvedené webové stránce semináře, na které získají též aktuální informace.

webové stránky akce: www.gvm.cz/cs/o-studiu/seminare