Nabídka témat SOČ

Nedefinováno

Katedra aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava nabízí studentům témata SOČ z matematiky.

Témata naleznete zde: http://www.soc.cz/temata-praci/