Matematika s radostí - testy, hry, AZ kvízy

Česky

Hledáte materiály pro procvičení středoškolské matematiky? Na webu projektu Matematika s radostí najdete:

  • interaktivní testy,
  • párovací hry,
  • soutěže Neriskuj, AZ kvíz, Odkryj obrázek,
  • krokované příklady.

Všechny materiály mají formu interaktivních PDF s okamžitým vyhodnocováním, s příjemnou grafikou, s jednotným systémem ovládání i vyhodnocování.  Na jejich přípravě spolupracovali učitelé z pěti středních škol z Moravskoslezského a Olomouckého kraje spolu s pedagogy z Katedry aplikované matematiky, která je součástí Fakulty elektrotechniky a informatiky na Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava. Vytvářené materiály pokrývají všechny povinné i nepovinné oblasti středoškolské matematiky.

web: msr.vsb.cz