Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+

Česky

Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ formulují návrh strategických cílů vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ a hlavních cest a opatření k jejich dosažení. Obsahují také odůvodnění jejich výběru a návrh principů, na kterých by měla být Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ postavena.

Přečtěte si na http://www.msmt.cz/file/51582/

Hlavní stránka MŠMT ke strategiii http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

Beseda u kulatého stolu ke strategii 2030+: https://www.eduin.cz/clanky/pripravuje-se-plan-pro-pristi-dekadu-ceskeho-vzdelavani-co-na-nem-pochvalili-a-co-kritizovali-odbornici-u-kulateho-stolu/