Herbář funkcí

Česky

Herbář funkcí je přehledový soubor vybraných funkcí. Každé funkci v herbáři je věnován jeden list, který obsahuje definici funkce, její graf a základní vlastnosti či často používané vztahy. Herbář obsahuje reálné funkce jedné a dvou reálných proměnných a komplexní funkce. Kromě základního souboru funkcí je možno v herbáři najít také integrální funkce či funkce s pozoruhodnými vlastnostmi.

web: http://mi21.vsb.cz/modul/herbar-funkci

Na webu http://mi21.vsb.cz/modul/info najdete desítky dalších učebnic, skript, animací a interaktivních materiálů pro výuku matematické analýzy, algebry, numerických metod, teorie grafů, pravděpodobnosti a statistiky, diferenciálních rovnic a mnoho dalšího.