Soustavy rovnic a nerovnic

A:

 • Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
 • Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
 • Jedna rovnice se dvěma neznámými

B:

 • Soustava dvou lineárních nerovnic se dvěma neznámými
 • Grafické řešení soustavy lineárních nerovnic
 • Jedna nerovnice se dvěma neznámými
 • Slovní úlohy vedoucí na soustavy dvou lineárních rovnic a nerovnic se dvěma neznámými

C:

 • Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými a parametrem
 • Soustavy tří lineárních rovnic se třemi neznámými
 • Maticový počet – matice, hodnost matice
 • Složitější soustavy rovnic a nerovnic (kvadratické, s absolutní hodnotou, lomené,….)
 • Slovní úlohy