Co čeká školství v roce 2020?

Česky

EDUim komenuje přehled hlavních témat českého školství pro rok 2020. Změny se odehrají v oblasti financování regionálního školství, proběhnou diskuse o budoucnosti státní maturity, revizi kurikula i učitelské profesi. Podrobnou analýzu stavu českého školství na počátku roku 2020 představí EDUin v Auditu vzdělávacího systému v ČR, každoročně aktualizované analýze, která popisuje stav vzdělávacího systému a upozorňuje na události, které ho ovlivňují, případně ho v brzké době ovlivňovat budou. Zveřejněn bude na konci ledna.

Přečtěte si zde: https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-co-ceka-skolstvi-v-roce-2020/