Geometrie

Shodná zobrazení
Pravidelný čtyřboký jehlan – vzdálenosti
Pravidelný čtyřboký jehlan – odchylky
Vzájemná poloha kružnic
Body, úsečky, polopřímky, přímky
Dvojice přímek a dvojice rovin
Dvojice úhlů
Dilation
Krychle – vzdálenosti II.
Krychle – vzdálenosti I.
Cube – Angles
Volume of Solid Inscribed in Cube